Kontenerowe warsztaty obsługowo-naprawcze

Kontenerowy magazyn uzbrojenia KMU.20-01

Kontenerowy magazyn uzbrojenia typu KMU.20-01 jest przeznaczony do czasowego przechowywania
sprzętu uzbrojenia w warunkach polowych.

Kontenerowy magazyn jest zbudowany w oparciu o konstrukcję 20-stopowego podstawowego kontenera BKM.20-01 typu 1C wg szeregu wymiarowego i klasyfikacji ISO. Kontener jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych.

Kontenerowy magazyn jest podzielony konstrukcyjnie ścianą działową na dwa przedziały: techniczny
– z przodu kontenera oraz przedział magazynowy. Przedział techniczny posiada konstrukcję umożliwiającą zamontowanie 6. modułów wyposażenia podstawowego, które obejmuje m.in.: układ klimatyzacji (chłodzenie i ogrzewanie), układ filtrowentylacji, układ osuszania dynamicznego, układ zasilania elektrycznego oraz układ hydrauliki. Układy te zapewniają odpowiedni komfort pracy dla personelu obsługującego magazyn - niezależnie od warunków atmosferycznych, utrzymując wewnątrz przedziału magazynowego wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.

Konstrukcja i wyposażenie modułowe przedziału magazynowego umożliwia przechowywanie części zamiennych, zestawów remontowych i podzespołów do sprzętu uzbrojenia luzem lub w skrzyniach.

Kontenerowy magazyn KMU.20-01 charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz łatwością przygotowania do pracy, co zabezpiecza autonomiczny zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.20-02,w.KM, umożliwiający szybki i prosty półautomatyczny rozładunek oraz załadunek kontenera na środek transportu.
 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenerowego warsztatu  KMU.20-01
Oznaczenie dokumentacyjne kontenerowego warsztatu KMU.20.01-00.00.00.00.00
Masa własna kontenerowego warsztatu od 8 000 kg (zależnie od wyposażenia)
Dopuszczalna masa całkowita kontenerowego warsztatu 12 000 kg
Wymiary zewnętrzne kontenerowego warsztatu
(dł. x szer. x wys.)
6,058 x 2,438 x 2,438 m
Powierzchnia przedziału użytkowego kontenerowego warsztatu 10,5 m²
Czas zestawienia kontenerowego warsztatu ze środka transportu do 10 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas rozkładania kontenerowego warsztatu i przygotowania do pracy do 20 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia kontenerowego warsztatu na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas przygotowania kontenerowego warsztatu do przemieszczenia do 30 min (zależnie od warunków)
Wysokość podnoszenia kontenerowego warsztatu
(z wykorzystaniem podpór ZPH.20-02,w.KW)
maks. 1 800 mm
Zalecana ilość personelu obsługi kontenerowego warsztatu kierowca + 2. osoby
Zakres temperatur użytkowania kontenerowego warsztatu od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania kontenerowego warsztatu od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog