Kontenerowe warsztaty obsługowo-naprawcze

Kontenerowy warsztat uzbrojenia KWU.20-01

Kontenerowy warsztat uzbrojenia typu KWU.20-01 jest przeznaczony do kompleksowego zabezpieczenia obsługiwania i remontu sprzętu uzbrojenia w warunkach stacjonarnych i polowych.

Kontenerowy warsztat jest zbudowany w oparciu o konstrukcję podstawowego 20-stopowego kontenera BKW.20-01 typu 1C wg szeregu wymiarowego i klasyfikacji norm ISO. Kontener jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych.

Kontenerowy warsztat jest podzielony konstrukcyjnie ścianą działową na dwa przedziały: techniczny – z przodu kontenera oraz warsztatowy – z tyłu kontenera. Przedział techniczny posiada konstrukcję umożliwiającą zabudowę modułową wyposażenia podstawowego, które obejmuje: układ klimatyzacji (chłodzenie i ogrzewanie), układ filtrowentylacji, układ osuszania dynamicznego, układ zasilania elektrycznego oraz układ hydrauliki. Układy te zapewniają odpowiedni komfort dla personelu warsztatu - niezależnie od warunków atmosferycznych, utrzymując wewnątrz przedziału warsztatowego wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.

Konstrukcja przedziału warsztatowego również umożliwia jego zabudowę modułową, a zastosowane wyposażenie modułowe umożliwia wykonywanie podstawowych prac warsztatowych oraz zabezpiecza transport i przechowywanie potrzebnych zestawów narzędzi, materiałów eksploatacyjnych oraz zestawów remontowych.

Kontenerowy warsztat KWU.20-01 charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz łatwością przygotowania do pracy, co zabezpiecza autonomiczny zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.20-02,w.KW, umożliwiający szybki i prosty półautomatyczny rozładunek oraz załadunek kontenera na środek transportu.
 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenerowego warsztatu  KWU.20-01
Oznaczenie dokumentacyjne kontenerowego warsztatu KWU.20.01-00.00.00.00.00
Masa własna kontenerowego warsztatu od 8 000 kg (zależnie od wyposażenia)
Dopuszczalna masa całkowita kontenerowego warsztatu 12 000 kg
Wymiary zewnętrzne kontenerowego warsztatu
(dł. x szer. x wys.)
6,058 x 2,438 x 2,438 m
Powierzchnia przedziału użytkowego kontenerowego warsztatu 10,5 m2
Czas zestawienia kontenerowego warsztatu ze środka transportu do 10 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas rozkładania kontenerowego warsztatu i przygotowania do pracy do 20 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia kontenerowego warsztatu na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas przygotowania kontenerowego warsztatu do przemieszczenia do 30 min (zależnie od warunków)
Wysokość podnoszenia kontenerowego warsztatu
(z wykorzystaniem podpór ZPH.20-02,w.KW)
maks. 1 800 mm
Zalecana ilość personelu obsługi kontenerowego warsztatu kierowca + 3. osoby
Zakres temperatur użytkowania kontenerowego warsztatu od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania kontenerowego warsztatu od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog