Kontenery magazynowo-energetyczne

Kontener magazynowo-energetyczny KDS.ME-02

Kontener magazynowo-energetyczny typu KDS.ME-02 jest przeznaczony do zasilania w energię elektryczną o potrzebnej mocy różnego rodzaju polowych stanowisk dowodzenia.

Kontener ten jest zbudowany w oparciu o konstrukcję podstawowego 20-stopowego kontenera 1C wg szeregu wymiarowego i klasyfikacji norm ISO. Kontener jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych.

Obudowa kontenera jest przedzielona konstrukcyjnie izolacyjną ścianą działową na dwa przedziały: zasilania energetycznego – w przedniej części kontenera oraz przedział magazynowo-socjalny.
W przedziale zasilania energetycznego są zabudowane dwa zespoły prądotwórcze o mocy znamionowej 65,0 kVA każdy oraz szafa kontroli i sterowania zespołami prądotwórczymi – zabezpieczającymi pracę równoległą oraz naprzemienną tych zespołów.
Kontener KDS.ME-02 charakteryzuje się wysoką mobilnością i łatwością przygotowania do pracy, co zabezpiecza autonomiczny zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.20-02,w.ME, umożliwiający szybki i prosty półautomatyczny rozładunek oraz załadunek kontenera na środek transportu.

Wyposażenie podstawowe kontenera zapewnia odpowiedni komfort pracy dla personelu obsługującego całodobowo stację zasilania energetycznego niezależnie od warunków atmosferycznych występujących na zewnątrz.

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenera  KDS.ME-02
Oznaczenie dokumentacyjne kontenera  KDS.ME.02-00.00.00.00.00
Masa własna kontenera od 9 300 kg (zależnie od wyposażenia)
Dopuszczalna masa całkowita kontenera  12 000 kg (z wyposażeniem)
Typ zespołów prądotwórczych 2 egz. ZPO 65 TDEZ
Moc pojedynczego zespołu prądotwórczego 65,0 kVA
Moc dwóch zespołów prądotwórczych pracujących równolegle 130,0 kVA
Wymiary zewnętrzne kontenera (dł. x szer. x wys.) 6,058 x 2,438 x 2,438 m
Całkowita powierzchnia użytkowa kontenera 12,5 m²
Czas zestawienia kontenera ze środka transportu do 10 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas rozkładania kontenera i przygotowania do pracy do 30 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia kontenera na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas składania kontenera i przygotowania do przemieszczenia do 30 min (zależnie od warunków)
Wysokość podnoszenia kontenera z wykorzystaniem podpór ZPH.20-02 (z wykorzystaniem podpór ZPH.20-02,w.ME) maks. 1 800 mm
Zalecana ilość personelu obsługi kierowca + 2. osoby
Zakres temperatur użytkowania kontenera od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania kontenera od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog