Urządzenia filtrowentylacyjne

Urządzenie filtrowentylacyjne UFS.B2.01-3000FW/3x400V~ /24V,w.B1

Urządzenie filtrowentylacyjne  UFS.B2.01-3000FW/3x400V~ /24V,w.B1 jest przeznaczone do ochrony ludzi w pomieszczeniach użytkowych zamkniętych. Urządzenie zapewnia wysokiej skuteczności ochronę przestrzeni użytkowej przed skutkami zanieczyszczeń naturalnych z atmosfery, użycia broni masowego rażenia (BMR) oraz skażeniami wybranymi toksycznymi substancjami przemysłowymi.

Urządzenie  wykorzystywane  do:
  • filtracji – gdzie dostarczane do pomieszczenia powietrze jest skutecznie oczyszczane z pyłów promieniotwórczych, aerozoli biologicznych oraz z pyłów neutralnych (zanieczyszczeń występujących w postaci piasku, kurzu itp.) i innych zanieczyszczeń o średnicy cząstek > 3 µm - z wykorzystaniem filtrów  wysokoskutecznych powietrza HEPA oraz  z par i aerozoli bojowych środków trujących, toksycznych substancji przemysłowych – z wykorzystaniem filtropochłaniacza FP-200N/WII.
  • recyrkulacji - gdzie pobrane z pomieszczenia powietrze jest skutecznie oczyszczane przy pomocy filtrów, jak podczas filtrowentylacji.

Urządzenie wytwarza w chronionym pomieszczeniu nadciśnienie, zabezpieczające przed przedostaniem się z otoczenia powietrza skażonego (zanieczyszczonego) przez ewentualne nieszczelności. Stosowanie urządzenia stwarza w tym przypadku możliwość bezpiecznego i efektywnego wykonywania zadań w terenie skażonym, w którym bez zastosowania takiego zestawu, ludzie zmuszeni byliby do długotrwałego, nieprzerwanego przebywania w indywidualnych środkach ochrony przed skażeniami, w tym w maskach przeciwgazowych.

Stosowanie urządzenia podwyższa komfort oddychania w warunkach skażeń i umożliwia długotrwałe przebywanie  ludzi w pomieszczeniach użytkowych.
 

Parametry techniczno-eksploatacyjne

 
Typ urządzenia UFS.B2.01-3000FW/3x400V~/24V,w.B1
Oznaczenie dokumentacyjne urządzenia UFS.B2.01-00.00.00.00.00-B1
Rodzaj działania filtracja powietrza
Budowa modułowa
Masa całkowita do 1200kg
Wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.):  
- zespół filtracyjny 2800 x 750 x 1500 mm
- czerpnia powietrza 1654 x 1161 x 656 mm
- zespół wentylatorów   1800 x 1400 x 2050 mm
- zespół sterowniczy   420 x 646  x 1550 mm
Filtr wstępnego oczyszczania  kompaktowy FC-8/80 
Filtr dokładnego oczyszczania filtr wysokoskuteczny powietrza HEPA FA-292/K
Filtropochłaniacz FP-200N/WII
Napięcie zasilania 3x400V~/50Hz
Pobór mocy ok. 3 kW
Sterowanie z zespołu sterowniczego
Przetwornica SINUS 3000
- zakres napięcia wejściowego 21-28V DC
- zakres napięcia wyjściowego 230 - 240V AC
Akumulator HAZE 12V-188Ah – 2 szt.
Warianty użycia wytwarzanie nadciśnienia w obiekcie
Reżimy pracy: Filtracja – pobór powietrza z zewnątrz pomieszczenia z wykorzystaniem filtrów FC-8/80 i HEPA FA-292K oraz filtropochłaniacze FP-200N/WII – 15 szt.

Recyrkulacja - pobór powietrza z wnętrza pomieszczenia chronionego z wykorzystaniem filtropochłaniaczy FP-200N/WII – 15 szt.
Wydatek nominalny przy filtracji i recyrkulacji 3000 ±10% m³/h
Rejestracja czasu pracy (w h) czas pracy całkowitej
Natężenie hałasu (w odległości 1m) mniej niż 70 dB


 
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog