Kontenery dowódczo-socjalne

Kontener dowódczo-socjalny KDS.ŁC-03

Kontener dowódczo-socjalny typu KDS.ŁC-03 zabezpiecza odpowiednie warunki odpoczynku i pracy sztabowej dla dwóch niezależnych zespołów na posterunkach kierujących ruchem wojsk w warunkach polowych.

Kontener ten jest zbudowany w oparciu o konstrukcję podstawowego 20-stopowego kontenera 1C wg szeregu wymiarowego i klasyfikacji ISO, wykonany z uwzględnieniem wymagań norm PN-ISO 668 i PN-ISO 1161. Kontener jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych
.
Obudowa kontenera jest przedzielona konstrukcyjnie wewnątrz na dwa przedziały: techniczny - w przedniej części kontenera oraz użytkowy. W przedziale technicznym jest zabudowane modułowe wyposażenie podstawowe kontenera, które obejmuje: układ klimatyzacji (chłodzenie i ogrzewanie), układ filtrowentylacji, układ osuszania dynamicznego, układ zasilania elektrycznego oraz układ hydrauliki. Układy te zapewniają odpowiedni komfort dla personelu posterunku - niezależnie od warunków atmosferycznych, utrzymując wewnątrz przedziału użytkowego wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.

Przedział użytkowy (wraz z powierzchnią dodatkową uzyskaną w wyniku rozłożenia tylnej części kontenera) jest podzielony dodatkową izolacyjną ścianą działową na dwie niezależne części operacyjne – przeznaczone do zabezpieczenia pracy personelu posterunku.

Kontener KDS.ŁC-03 charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz łatwością rozkładania i przygotowania do pracy, co zabezpiecza autonomiczny zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.20-02,w.ŁC, umożliwiający szybki i prosty półautomatyczny rozładunek oraz załadunek kontenera na środek transportu.

Powstałe na bazie kontenera podstawowego KDS.ŁC-03 kontenery specjalne mogą być wykorzystane jako kontenery dowódczo-socjalne różnego rodzaju posterunków obserwacji i regulacji ruchu na polowych zgrupowaniach wojsk.

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenera  KDS.ŁC-03
Oznaczenie dokumentacyjne kontenera  KDS.ŁC.03-00.00.00.00.00
Masa własna kontenera od 7 500 kg (zależnie od wyposażenia)
Dopuszczalna masa całkowita kontenera z wyposażeniem 12 000 kg
Wymiary zewnętrzne kontenera złożonego (dł. x szer. x wys.) 6,058 x 2,438 x 2,438 m
Wymiary zewnętrzne kontenera rozwiniętego (dł. x szer. x wys.) 8,080 x 2,438 x 2,438 m
Podstawowa powierzchnia ładunkowa (do transportu wyposażenia) 10,5 m²
Całkowita powierzchnia użytkowa kontenera (po rozłożeniu) 14,5 m²
Czas zestawienia kontenera ze środka transportu do10 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas rozkładania kontenera i przygotowania do pracy do 30 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia kontenera na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas składania kontenera i przygotowania do przemieszczenia do 30 min (zależnie od warunków)
Wysokość podnoszenia kontenera (z wykorzystaniem podpór ZPH.20-02,w.ŁC) maks. 1 800 mm
Zalecana ilość personelu obsługi  kierowca + 2 osoby
Zakres temperatur użytkowania kontenera od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania kontenera od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog