Modułowe wyposażenie kontenerów

Moduły wyposażenia podstawowego kontenera

Moduły wyposażenia podstawowego typu KWU.WP-02, KWS.WP-02, KDS.WP-02, MSD.WP-02 i inne, są przeznaczone do zabezpieczenia funkcjonowania kontenerów specjalnych w warunkach polowych w przewidywanych warunkach klimatycznych. Moduły te są zabudowane w wydzielonych przedziałach technicznych kontenerów o konstrukcji umożliwiającej zamontowanie 6 standardowych modułów.

Modułowe wyposażenie podstawowe kontenerów (zależnie od przeznaczenia kontenera specjalnego oraz  wymagań użytkownika  może obejmować m.in.:
  • moduł klimatyzacji;
  • moduł zasilania elektrycznego i zasobnika;
  • moduł filtrowentylacji i ogrzewania spalinowego;
  • moduł zespołu prądotwórczego;
  • moduł hydrauliki i akumulatorów;
  • moduł sprężarki powietrza i zbiornika powietrza;
  • moduł dynamicznego osuszania i ogrzewania elektrycznego;
  • moduł zbiornika wody i zasobnika;
  • moduł zasobnika na wyposażenie.


Wymiary standardowych modułów wyposażenia (dł. x szer. x wys.) wynoszą 900 x 660 x 600 mm. Masa całkowita modułów zawiera się od 60 do 280 kg. Zakres temperatur pracy wyposażenia modułów wynosi od –30°C do +55°C, zakres temperatur przechowywania modułów wynosi od –40°C do +65°C
.
Moduły klimatyzacji zapewniają temperaturę schłodzonego powietrza w przedziale użytkowym kontenerów od +15°C do +35°C w zakresie podwyższonych temperatur otoczenia do +55°C

Moduły zasilania elektrycznego zapewniają zasilanie elektryczne instalacji kontenerów o napięciach 3x400V~, 230V~, 24V- oraz innych potrzebnych napięciach, a także sterowanie i zabezpieczenie działania wyposażenia elektrycznego podstawowego, specjalistycznego i dodatkowego kontenerów oraz bezpieczeństwo pracy personelu.

Moduły filtrowentylacji i ogrzewania spalinowego zapewniają w przedziale użytkowym kontenera min. 10 wymian powietrza na godzinę - przy nadciśnieniu 250 Pa oraz temperaturę ogrzanego powietrza w przedziale użytkowym od +15°C do +25°C, w zakresie obniżonych temperatur otoczenia do -30°C.

Moduły zespołów prądotwórczych zapewniają autonomiczne zasilanie elektryczne kontenerów o mocy od 2,5 do 15,0 kVA, przy napięciach zasilania 3x400V~ oraz 230V~.

Moduły dynamicznego osuszania i ogrzewania elektrycznego zapewniają osuszanie wnętrza przedziałów użytkowych kontenerów na poziomie 40-50% wilgotności oraz ich ogrzewanie elektryczne o mocy do 6,0 kW w warunkach przechowywania.

Każdy z modułów wyposażenia podstawowego tworzy zwartą i zamkniętą konstrukcję - zabudowaną wewnątrz przedziału technicznego kontenera, podatną na obsługiwanie i naprawy.

Zasadnicze moduły wyposażenia podstawowego kontenerów są zdolne do pracy na postoju, przy posadowieniu kontenera na podwoziu pojazdu transportowego lub po zestawieniu na grunt.

Użytkowanie modułów zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzeganie rygorów obsługiwań technicznych jest gwarancją ich długotrwałej i niezawodnej eksploatacji.
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog