Kontenerowe warsztaty obsługowo-naprawcze

Kontener warsztatowy KWS.CS-W3

Kontener warsztatowy typu KWS.CS-W3 jest przeznaczony do szybkiego i sprawnego przygotowania w warunkach polowych lub stacjonarnych stanowiska obsługowo-remontowego dla samochodów  ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności eksploatowanych w Siłach Zbrojnych.

Kontener KWS.CS-W3 jest przystosowany do użytkowania w zróżnicowanych warunkach klimatycznych (dla klimatu umiarkowanego – zimnego) oraz przy różnorodnych zewnętrznych warunkach oświetleniowych.

Kontener ten jest zbudowany w oparciu o konstrukcję 20-stopowego bazowego kontenera przeładunkowego BKP.20-W3, zbudowanego wg norm ISO. Kontener jest podzielony konstrukcyjnie na dwa przedziały: techniczny - z tyłu kontenera oraz warsztatowy. Przedziały są oddzielone od siebie ścianą działową. W przedziale technicznym jest zabudowane wyposażenie podstawowe kontenera, obejmujące układy: zasilania elektrycznego, filtrowentylacji, klimatyzacji, osuszania dynamicznego i hydrauliki.

Układy te zapewniają odpowiedni komfort pracy dla personelu obsługującego warsztat - niezależnie od warunków atmosferycznych, utrzymując wewnątrz przedziału warsztatowego wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.

Zasilanie kontenera odbywa się z zewnętrznej sieci energetycznej 3x400V~ lub z zabudowanego w przedziale technicznym pokładowego zespołu prądotwórczego o mocy 65,0 kW. Modułowa zabudowa warsztatowa zapewnia dostosowanie przedziału warsztatowego kontenera do potrzeb i planowanych zadań obsługowo-remontowych.

Oświetlenie stanowisk pracy i obszaru wokół kontenera zapewniają maszty oświetleniowe.

Kontener KWS.CS-W3 charakteryzuje się wysoką mobilnością oraz łatwością rozkładania i przygotowania do pracy, co zabezpiecza autonomiczny zestaw podpór hydraulicznych typu ZPH.20-A2,w.W3, umożliwiający szybki i prosty półautomatyczny rozładunek oraz załadunek kontenera na środek transportu.

Kontener warsztatowy KWS.CS-W3 można przygotować do pracy na podwoziu bazowym przystosowanym do transportu 20-stopowych kontenerów jak również bezpośrednio na gruncie.
Kontener warsztatowy KWS.CS-W3 jest przewidziany do wykorzystania i współpracy (w zestawie kontenerowego warsztatu KWS.CS-03) z kontenerowym namiotem warsztatowym KWS.CS-N3 oraz kontenerem magazynowym KWS.CS-M3.

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenera warsztatowego  KWS.CS-W3
Oznaczenie dokumentacyjne kontenera warsztatowego  KWS.CS.W3-00.00.00.00.00
Masa własna wersji podstawowej kontenera warsztatowego 10 800 kg
Masa całkowita kontenera warsztatowego z wyposażeniem do 16 000 kg (zależnie od wyposażenia)
Wymiary zewnętrzne kontenera złożonego (dł. x szer. x wys.) 6,058 x 2,438 x 2,438 m
Powierzchnia użytkowa kontenera warsztatowego 9,9 m2
Powierzchnia przedziału technicznego kontenera 2,5 m2
Czas zestawienia kontenera warsztatowego ze środka transportu do 10 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas przygotowania kontenera warsztatowego do pracy do 20 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia kontenera warsztatowego na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem podpór)
Czas przygotowania kontenera warsztatowego
do przemieszczenia
do 30 min (zależnie od warunków)
Wysokość podnoszenia kontenera warsztatowego
(z wykorzystaniem podpór ZPH.20-A2,w.W3)
maks. 1 800 mm
Zalecana ilość personelu obsługi kontenera warsztatowego kierowca + 3 osoby
Zakres temperatur użytkowania kontenera warsztatowego od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania kontenera warsztatowego od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog