Kontenerowe warsztaty obsługowo-naprawcze

Kontenerowy warsztat służby czołgowo-samochodowej KWS.CS-03

Kontenerowy warsztat służby czołgowo-samochodowej typu KWS.CS-03 jest przeznaczonydo szybkiego i sprawnego przygotowania w warunkach polowych lub stacjonarnych stanowiska obsługowo-remontowego samochodów  ciężarowo-osobowych wysokiej mobilności eksploatowanych w Siłach Zbrojnych.

Kontenerowy warsztat KWS.CS-03 jest przystosowany do użytkowania w zróżnicowanych warunkach klimatycznych (dla klimatu umiarkowanego – zimnego) oraz różnorodnych zewnętrznych warunkach oświetleniowych.

Zestaw kontenerowego warsztatu KWS.CS-03, obejmuje:

• kontener warsztatowy KWS.CS-W3, ozn. dok. KWS.CS.W3-00.00.00.00.00;
• kontener magazynowy KWS.CS-M3, ozn. dok. KWS.CS.M3-00.00.00.00.00;
• kontenerowy namiot warsztatowy KWS.CS-N3, ozn. dok. KWS.CS.N3-00.00.00.00.00.

Zasilanie kontenerowego warsztatu KWS.CS-03 odbywa się z zewnętrznego źródła – sieci energetycznej 3x400V~ lub z pokładowych zespołów prądotwórczych kontenerów: warsztatowego i magazynowego, o łącznej mocy 2 x 65,0 kW.

Wyposażenie filtrowentylacyjno-klimatyzacyjne kontenerowego warsztatu zapewnia załodze komfort termiczny w przewidywanych warunkach użytkowania, w tym w warunkach zapylenia i skażenia.

Modułowa zabudowa przedziałów użytkowych (warsztatowego i magazynowego) kontenerów zapewnia dostosowanie wyposażenia do potrzeb i planowanych zadań obsługowo-remontowych.
Całość wyposażenia kontenerowego warsztatu mieści się w kontenerze warsztatowym KWS.CS-W3 i kontenerze magazynowym KWS.CS-M3 - transportowanych samochodem ciężarowym z przyczepą.
Przygotowanie kontenerowego warsztatu KWS.CS-03 do pracy odbywa się po zdjęciu kontenerów ze środków transportu - z wykorzystaniem autonomicznych podpór hydraulicznych i ustawieniu kontenerów bezpośrednio na gruncie.

Oświetlenie stanowisk pracy i obszaru wokół kontenerowego warsztatu KWS.CS-03 zapewniają maszty oświetleniowe kontenerów.

Kontenerowy warsztat KWS.CS-03 jest zunifikowany z istniejącym w Siłach Zbrojnych kontenerowym systemem podwozi transportowych oraz kontenerowych nadwozi wymiennych.
 

 

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ kontenerowego warsztatu KWS.CS-03
Oznaczenie dokumentacyjne kontenerowego warsztatu  KWS.CS.03-00.00.00.00.00
Masa własna wersji podstawowej kontenerowego warsztatu ok. 22 000 kg
Masa całkowita wersji kontenerowego warsztatu z maksymalnym wyposażeniem do 32 000 kg (zależnie od wyposażenia)
Wymiary powierzchni zajmowanej przez kontenerowy warsztat (dł. x szer.) 6,440 x 13,260 m
Wymiary kontenerowego namiotu (dł. x szer. x wys.) 6,440 x 6,430 x 4,000 m
Czas zestawienia kontenerów ze środków transportu łącznie do ok. 15 min
Czas przygotowania kontenerowego warsztatu do pracy do 120 min (zależnie od warunków klimatycznych)
Zakres temperatur użytkowania kontenerowego warsztatu od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania kontenerowego warsztatu od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog