Kontenerowe warsztaty obsługowo-naprawcze

Warsztatowe nadwozie kontenerowe WNK.20-01

Warsztatowe nadwozie kontenerowe typu WNK.20-01 jest nadwoziem uniwersalnym i stanowi bazę do zabudowy ruchomych warsztatów obsługowo-naprawczych o potrzebnej większej powierzchni użytkowej i rozszerzonym wyposażeniu.

Warsztatowe nadwozie jest zbudowane w oparciu o konstrukcję podstawowego 20-stopowego kontenera typu 1C wg szeregu wymiarowego i klasyfikacji norm ISO. Kontener ten jest zunifikowany z kontenerowym systemem nadwozi wymiennych i podwozi transportowych stosowanych w Siłach Zbrojnych.

Warsztatowe nadwozie jest podzielone konstrukcyjnie ścianą działową na dwa przedziały: techniczny – z przodu kontenera oraz przedział warsztatowy. Przedział techniczny posiada konstrukcję umożliwiającą zabudowę 6. modułów wyposażenia podstawowego, które obejmuje m.in.: układ klimatyzacji (chłodzenie i ogrzewanie), układ filtrowentylacji, układ osuszania dynamicznego oraz układ zasilania elektrycznego. Układy te zapewniają odpowiedni komfort pracy dla personelu obsługującego warsztat - niezależnie od warunków atmosferycznych, utrzymując wewnątrz przedziału warsztatowego wymaganą temperaturę, a także jakość powietrza wolnego od pyłów oraz ewentualnych skażeń.

Konstrukcja przedziału warsztatowego również umożliwia jego zabudowę modułową, a zastosowane wyposażenie modułowe umożliwia wykonywanie podstawowych prac warsztatowych oraz zabezpiecza transport i przechowywanie potrzebnych zestawów narzędzi, materiałów eksploatacyjnych oraz zestawów remontowych.

Warsztatowe nadwozie WNK.20-01 charakteryzuje się ograniczoną mobilnością, związaną z koniecznością stosowania zewnętrznych urządzeń przeładunkowych (dźwigi, wózki widłowe) do rozładunku oraz załadunku kontenera na środek transportu.

Parametry techniczno - eksploatacyjne

 
Typ nadwozia kontenerowego  WNK.20-01
Oznaczenie dokumentacyjne nadwozia kontenerowego  WNK.20.01-00.00.00.00.00
Masa własna nadwozia kontenerowego od 5 500 kg (zależnie od wyposażenia)
Dopuszczalna masa całkowita nadwozia kontenerowego 12 000 kg
Wymiary zewnętrzne nadwozia kontenerowego
(dł. x szer. x wys.)
6,058 x 2,438 x 2,438 m
Powierzchnia przedziału użytkowego nadwozia kontenerowego 10,5 m²
Czas zestawienia nadwozia kontenerowego  ze środka transportu do 15 min (z wykorzystaniem dźwigu)
Czas rozkładania nadwozia kontenerowego  warsztatu przygotowania do pracy do 20 min (zależnie od warunków)
Czas posadowienia nadwozia kontenerowego  na środek transportu do 15 min (z wykorzystaniem dźwigu)
Czas przygotowania nadwozia kontenerowego 
do przemieszczenia
do 30 min (zależnie od warunków)
Zalecana ilość personelu obsługi nadwozia kontenerowego  kierowca + 2. osoby
Zakres temperatur użytkowania nadwozia kontenerowego  od -30°C do +55°C
Zakres temperatur przechowywania nadwozia kontenerowego  od -40°C do +65°C
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog