O nas

O firmie

ARMPOL prowadzi prace rozwojowo-wdrożeniowe oraz produkuje różnego rodzaju wyroby
o zaawansowanych rozwiązaniach technicznych z zakresu mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, hydrauliki i pneumatyki. Firma oferuje przede wszystkim wyroby o przeznaczeniu specjalnym, w tym wojskowym. Główne dziedziny działalności obejmują: kontenery specjalne, systemy klimatyzacji, systemy filtrowentylacji oraz zespoły prądotwórcze.

Funkcjonując od 1990 roku, ARMPOL znalazł się w czołówce firm działających w tym sektorze na rynku krajowym. Dostarczając swoje produkty dla sektora specjalnego, firma zdobyła dobrą reputację w zakresie nowoczesności stosowanych rozwiązań i jakości wykonania.

ARMPOL stale poszerza asortyment produkcji i pracuje nad innowacyjnością swoich wyrobów, wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom rynku i rosnącym oczekiwaniom Klientów.Specjalizacja

Firma w szczególności wyspecjalizowała się w opracowaniach i produkcji mobilnych kontenerów specjalnych, przystosowanych do konkretnych potrzeb użytkownika. Kontenery te, w zależności od szczegółów budowy oraz zastosowanego wyposażenia podstawowego
i specjalistycznego, przeznaczone są do wykorzystania m.in. jako: centra dowodzenia
i łączności, dowódczo-socjalne, magazynowo-energetyczne, energetyczne, warsztaty obsługowo-remontowe, medyczne, laboratoria specjalistyczne, stacje odkażania i dekontaminacji, stołówki, pralnie i inne.

W naszej ofercie znajduje się także wyposażenie pokładowe kontenerów specjalnych, m.in.: modułowe wyposażenie podstawowe (urządzenia filtrowentylacyjne, klimatyzacyjne, ogrzewania, zasilania elektrycznego, zasilania powietrznego, osuszania dynamicznego, zespoły prądotwórcze i in.), modułowe wyposażenie specjalistyczne (m.in. łączności, komputerowe, warsztatowe, medyczne, laboratoryjne, energetyczne i inne), czy autonomiczne hydrauliczne zestawy przeładunkowe kontenerów.

W przedstawionym zakresie działalności firma oferuje kompleksowe wykonawstwo oraz współpracę przy realizacji opracowań analitycznych i koncepcyjnych oraz prac rozwojowo-wdrożeniowych. Prace rozwojowo-wdrożeniowe wyrobów specjalnych realizowane są
w pełnym cyklu zgodnie z wymaganiami norm obronnych NO. Na każdym etapie wykonawstwa prace te są w pełnym zakresie dokumentowane.

Atesty i certyfikaty

Oferowane przez ARMPOL wyroby specjalne posiadają wymagane badania oraz potrzebne atesty i certyfikaty, a także uzgodnioną lub zatwierdzoną dokumentację techniczną do produkcji. Produkcja jest na bieżąco nadzorowana i odbierana przez 15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe.
Na projektowanie, produkcję, magazynowanie i handel wyrobami specjalnymi dla potrzeb Ministerstwa Obrony Narodowej ARMPOL posiada koncesję MSWiA.

Uznanie

ARMPOL jest trzykrotnym (2003, 2006 i 2013 r.) laureatem nagrody DEFENDER, przyznawanej na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (MSPO) w Kielcach za produkty
z dziedziny obronności i bezpieczeństwa państwa, wyróżniające się oryginalnością
i nowatorstwem myśli technicznej i technologicznej, walorami eksploatacyjnymi oraz korzystnymi wskaźnikami ekonomicznymi.

Wieloletnie doświadczenie firmy, w połączeniu z wysoką jakością produktów oraz nowoczesnością stosowanych rozwiązań czynią z nas wiarygodnego, solidnego partnera dla stron zainteresowanych współpracą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
Dołącz do nas na Facebook pobierz nasz katalog